Financiële Analyse is "een interpretatie", d.w.z. dat het de relevante zienswijze is van de analist.

We zijn nogal snel geneigd om "de" juiste formule te zoeken ... maar die bestaat niet.
Daarom ben ik van oordeel dat het steeds geraadzaam is de componenten van de formule toe te lichten alvorens de uitslag na te kijken.

Wat filosofie is hier zeker op zijn plaats: het is niet het resultaat maar de weg er naar toe.
M.a.w. het is de samenstelling van de formule die belangrijk is, niet onmiddellijk de uitslag gecomprimeerd in 1 cijfer.

Dit maakt het vak Financiële Analyse zo boeiend. De interpretatie!

Indien je toch wil vergelijken is de aanpak die Deloitte and Touche hanteert in hun Kompas 2014 best interessant.
Ziehier de pdf : KLIK HIER
Wat ook opvalt is dat zij de ratio's niet hanteert die nogal gebruikelijk zijn in cursussen.
Hun ratio's zijn gebaseerd op hun ervaring.

Eigenlijk zou jij dat ook moeten doen. Neem de ratio's die je relevant vindt. Pas de ratio's desgevallends aan ... en leg uit waarom je dit gedaan hebt. Of maak je eigen ratio.

Studenten staren zich teveel blind op de courante ratio's en nemen die klakkeloos over.
Zo heb je bvb leverancierskrediet en klantenkrediet. Men is zich niet bewust dat deze ratio's eigenlijk waardeloos zijn omdat ze een afwijking leveren tot 60% t.o.v. van de realiteit.

Dus om een lang verhaal kort te maken.
Iedere prof, ieder handboek heeft zijn eigen ratio's. Aan jou van te ontdekken wat dat die ratio echt wil betekenen. Wat wil de auteur hiermee aanduiden?
Wat wil JIJ aantonen bij het gebruik van een ratio?

Enkel een zoektocht naar ratio's en hen onderling vergelijken levert steeds een grote dosis frustratie op.

Welkom dus in deze wondere wereld WAARIN JOUW MENING TELT.

Websites


Nationale Bank

IFRS

Algemeen

Woordenlijsten

Informatie

Financieringen

Subsidies

Ontwikkelingsmaatschappijen

XBRL

Goodwill

Organisaties - de bedrijfsrevisor

Artikels

Documenten

Rekeningstelsel

Modellen van de jaarrekening

Model voor de geconsolideerde jaarrekening

Consolidatie

Divers

Statistieken

Lectuur

Formularium

Informatie

Q1 = percentiel 25: 25% van de ondernemingen presteert minder goed, 75% scoort beter.
Q2 = percentiel 50: De prestatie van de mediaanonderneming.
         De helft van de ondernemingen scoort zwakker, de helft beter.
Q3 = percentiel 75: 75% van de ondernemingen presteert zwakker, 25% scoort beter.


BoekenBalanslezen voor niet-ingewijden 2011 (ISBN 9789086792634)
ISABELLE BUYSE , MARIO DEKEYSER
Een praktische en verstaanbare handleiding
In deze volledig herziene editie - die zich vooral richt tot niet-financieel ingewijden - worden de tools aangereikt om een balans en resultatenrekening te kunnen beoordelen.
Een juist begrip van de diverse rubrieken en de manier waarop de bezittingen van een onderneming worden gewaardeerd, zijn immers de eerste stap in de analyse om de financiële gezondheid, de rendabiliteit of de efficiëntie van een onderneming te beoordelen.
Helder uitgelegd met praktische voorbeelden.


How to Read a Financial Report: Wringing Vital Signs Out of the Numbers, 7th Edition, John A. Tracy, ISBN: 978-0-470-40530-7
Financial reports provide vital information to investors, lenders, and managers. Yet, the financial statements in a financial report seem to be written in a foreign language that only accountants can understand. This Seventh Edition of How to Read a Financial Report breaks through the language barrier, clears away the fog, and offers a plain-English user's guide to financial reports. The book helps you get a sure-handed grip on the profit, cash flow, and financial condition of any business.


Financieel management houdt zich bezig met twee belangrijke soorten beslissingen: finacieringsbeslissingen en investeringsbeslissingen. In eerste instantie gaat dit boek in op de inhoud en de analyse van de voornaamste boekhoudkundige rapporteringsstaten. Vervolgens komen de financieringskeuze van ondernemingen en de basisprincipes van de kostprijsanalyse en de investeringsanalyse aan bod. De auteur opteert in dit werk bewust voor een gecombineerde aanpak vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en financieel oogpunt. De theoretische benadering wordt aangevuld met tal van voorbeelden. Dankzij een aantal oefeningen kan de lezer de verworven kennis meteen testen.
Auteur/Red. De Muynck Harald
ISBN 9789038220109
(2013)


 • Beginselen van de Bedrijfskunde
  Ludo Gelders
  UItgeverij Lannoo, 2004

 • Financial Accounting (8ste editie)
  Ann Jorissen, Nadine Lybaert, Carl Reyns, Jacques Vanneste
  Uitgeverij De Boeck

 • Financieel Management
  André Dorsman, Lambert Vanthienen, Luc Keuleneer, Cynthia Van Hulle en Lieve Gheysens
  Standaard Uitgeverij, 2007

 • De jaarrekening doorgelicht. 2de editie
  Carine Coppens, Mieke Kimpe
  Intersentia Educatief

 • Key Management Ratios, the 100+ ratios every manager needs to know (4de editie)
  Ciaran Walsh
  Pearson Education, 2008
  Dit boek is eveneens te vinden in een nederladse versie (3de editie); evenwel zijn hier soms de grafieken verschoven naar een volgende pagina.Nederlandstalige titel: Financiële Kengetallen
  Sdu uitgevers (Academic Service)

 • Handboek financiële analyse van de onderneming
  Hubert Ooghe, Charles Van Wymeersch
  Uitgeverij Intersentia (2008)

 • Starten en ondernemen met kennis van zaken
  door SCV (Senior Consultants van Vlaanderen)
  Uitgeverij die Keure - Business & Economics, Brugge (2009)

 • Ondernemend vlaanderen
  Startende ondernemingen onder de loep
  Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen
  Uitgeverij Roularta Books, Roeselare (2008)

 • Financiële rapportering en analyse
  Ann Vanstraelen
  uitgeverij ACCO (2005)

 • Boekhouding en financiële rapportering
  Roger Mercken en Carlos Sercu
  Uitgeverij Garant (2004)

 • Financiële Analyse
  Arthur Limère
  Uitgeverij De Boeck, Antwerpen (2004)
  ISBN 90 455 1069

 • Key Management Ratios
  Ciaran Walsh
  Uitgeverij: Pearson Education Ltd (2002)
  ISBN: 0 273 66345 3

 • Financieel inzicht in de bedrijfswereld
  Vera Smets
  Uitgeverij Roularta Books, Roeselare (2000)

 • Succesvolle bedrijfsfinanciering en investeringsbeleid
  A. Waterbley
  Uitgeverij Maklu (2006)

Buitenlandse Boeken

Hannah Mitchell (hannah@onlinefinancedegree.org) created a list of 102 great books on finance.
You can see the list at http://www.onlinefinancedegree.org/quintessential-reading-list/


Handelsinlichtingen

Informatie over natuurlijke personen:

Informatie over rechtspersonen:

Formulieren:

Diverse opzoekingen:


Informatica


Divers