79 Resultaatverwerking

Gegevens :

Het verlies van het boekjaar bedraagt 40.500 EUR
De overgedragen winst van vorig boekjaar bedraagt 10.075 EUR
Het te verwerken verliessaldo bedraagt dus 40.500 EUR - 10.075 EUR = 30.425 EUR
De resultaatverwerking is als volgt :
Onttrekking aan de reserves : 30.000 EUR
Over te dragen verlies : 425 EUR
Totaal = 30.000 EUR + 425 EUR = 30.425 EUR

14 Overgedragen winst 10.075  
790 aan Overgedragen winst van het vorige boekjaar   10.075
 
en
 
133Beschikbare reserves30.000 
14Overgedragen verlies425 
792aan Onttrekking aan de reserves 30.000
793       Over te dragen verlies 425


(bron: kmocockpit.be)