69 Resultaatverwerking

Gegevens :

De winst van het boekjaar bedraagt 50.100 EUR
Het overgedragen verlies van vorig boekjaar bedraagt 7.550 EUR
Het te bestemmen winstsaldo bedraagt dus 50.100 EUR – 7.550 EUR = 42.550 EUR
De resultaatverwerking is als volgt :
Toevoeging aan de wettelijke reserve 7.500 EUR
Toevoeging aan de overige reserves 12.500 EUR
Over te dragen winst 6.050 EUR
Vergoeding van het kapitaal (dividenden) 6.500 EUR
Bestuurders of zaakvoerders (tantièmes) 10.000 EUR
Totaal : 7.500 EUR + 12.500 EUR + 6.050 EUR + 6.500 EUR + 10.000 EUR = 42.550 EUR

690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 7.550  
14 aan Overgedragen verlies   7.550
 
en
 
6920Toevoeging aan de wettelijke reserve7.500 
6921Toevoeging aan de overige reserves12.500 
693Over te dragen winst6.050 
694Vergoeding van het kapitaal (dividenden)6.500 
695Bestuurders of zaakvoerders (tantièmes)10.000 
130aan Wettelijke reserve 7.500
133       Beschikbare reserves 12.500
14       Overgedragen winst 6.050
471       Dividenden over het boekjaar 6.500
472       Tantièmes over het boekjaar 10.000


(bron: kmocockpit.be)